- BIV - Aphyosemion (Chrom.) bivittatum "Akwen"BIV - Aphyosemion (Chrom.) bivittatum "Akwen"

00-0-copr_2012-christopher_aubin.jpg
xs sm lg
VRx Copyright 2017
VRx Network Services, Inc.